Visie

@mos is gevestigd in Huisartsenpraktijk Linden en krijgt vorm door klinisch psychologen Elyn, Tine en Inge. We bieden psychologische begeleiding, psychotherapie en diagnostiek voor jong en oud, elk vanuit onze eigen achtergrond en ervaringen. @mos is niet alleen toegankelijk voor patiënten uit de huisartsenpraktijk, maar voor eender wie met vragen of bezorgdheden rond psychisch welzijn.

De naam @mos is afgeleid van het begrip ‘atmosfeer’. De atmosfeer beschermt de aarde en maakt uitwisseling met de omringende omgeving mogelijk. Op dezelfde manier biedt @mos een veilige ruimte om jouw wereld te verkennen, in interactie met wie of wat zich daaromheen bevindt.

We willen instaan voor integrale zorg in een gezins- en levensloopperspectief. We benaderen de patiënt in zijn totaliteit, rekening houdend met zowel lichamelijke als psychische factoren, en invloeden van sociale en levensbeschouwelijke aard.

We vinden het belangrijk om patiënten en hun gezin tijd en ruimte te geven om te ontdekken wat er speelt. Vanuit deze inzichten gaan we op zoek naar handvaten om (anders) met hun moeilijkheden om te gaan. Hierbij vertrekken we vanuit de aanwezige mogelijkheden en sterktes.

We hebben in het bijzonder aandacht voor samenwerking met andere zorgverleners en voor onderling overleg en bijscholing. We waarborgen vertrouwelijkheid en respect voor persoonlijke waarden.