Aanmelding

Een afspraak kan je maken op eigen initiatief of op doorverwijzing van een andere hulpverlener. Je neemt rechtstreeks contact met de psycholoog die jou het meest aangewezen lijkt. Wanneer we het idee hebben dat een andere collega jou beter kan helpen, zullen we voorstellen om je vraag eventueel door te geven. Dit kan aan het begin bij de aanmelding, maar ook later in het traject.

Bij psychotherapie of psychologische begeleiding is doorgaans een engagement van enkele weken tot maanden nodig om intensief te kunnen werken. Dit wordt tijdens de eerste gesprekken samen met jou besproken in de loop van de behandeling geëvalueerd.

Voor psychodiagnostiek vindt, na de intake, het onderzoek plaats tijdens één of meerdere sessies. Diagnostisch onderzoek vindt steeds overdag plaats. Achteraf volgt een gesprek waarin de resultaten en advies m.b.t. verdere ondersteuning/begeleiding besproken worden.