Volwassenen – 18-65 jaar

Word je met moeilijkheden in relaties, verlieservaringen, tegenslag of ziekte geconfronteerd?

Loop je vast doordat je gewoonlijke manier om met deze problemen om te gaan niet meer volstaat?

Vaak is wat altijd evident was, niet meer vanzelfsprekend. Je verliest de grip op je leven en wordt overrompeld door vragen en zorgen of door angst, verdriet, boosheid en andere emoties. Een kristal breekt wanneer het op de grond valt langs vooraf bepaalde breuklijnen. Zo wordt pas bij een crisis duidelijk hoe jij op jouw eigen manier reageert op bepaalde gebeurtenissen. Het verwoorden van wat je voelt en denkt, zorgt ervoor dat je niet meer overspoeld wordt door deze ervaringen.

In psychotherapie kan je een open en milde manier van luisteren ervaren die gekenmerkt wordt door vertrouwen en vertrouwelijkheid, geduldige aandacht, ruimte én houvast, en inzicht in de aard van je moeilijkheden. Tijdens een therapeutisch proces vind je het vertrouwen om de sprong te wagen, om in de crisis niet alleen het gevaar, maar ook de uitdaging te zien.

Een psychotherapeut zal je ondersteunen door je op verhaal te laten komen. Jouw nieuwsgierigheid en verwondering over jezelf en wat er in je omgaat, is hierbij de drijvende kracht. Dit zet vaak aan om anders om te gaan met mensen uit je omgeving: je partner, familie, vrienden, collega’s,…

Zo kan vanuit deze ingrijpende periode in je leven een inspirerend en persoonlijk traject groeien.

Volwassenen kunnen in de praktijk terecht bij Elyn Smets.