Diagnostiek

Psychodiagnostiek bij kinderen en adolescenten

Wanneer je kind moeilijkheden ervaart op een bepaald vlak kan het soms zinvol zijn om het functioneren van het kind beter in kaart te brengen, zodat het nadien de gepaste ondersteuning of hulp kan krijgen voor de vastgestelde moeilijkheden.

Via psychodiagnostiek kan het functioneren van je kind op verschillende domeinen in kaart gebracht worden. Hierbij wordt gefocust op de mogelijkheden en de beperkingen van het kind. Diagnostiek is nooit een doel op zich, het heeft als functie om de opvoeding/begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op het kind.

Volgende domeinen kunnen onderzocht worden:

  • Intelligentie
  • Neuropsychologisch vaardigheden: aandacht en concentratie, geheugen, plannen en organiseren, visueel-ruimtelijke vaardigheden
  • Onderzoek naar schoolse vaardigheden (in samenwerking met logopediste Eliesah)

We starten steeds met een verkennend gesprek waarin we de mogelijkheden bekijken. Wanneer de betrokkenheid van een kinderpsychiater is aangewezen, is een doorverwijzing soms noodzakelijk.

Psychodiagnostiek bij volwassenen en ouderen

Ook volwassenen kunnen er soms baat bij hebben om zicht te krijgen op hun eigen functioneren en dit om verschillende redenen. Zowel op eigen initiatief als na doorverwijzing kan je je aanmelden voor psychodiagnostisch onderzoek.

Mogelijke domeinen die onderzocht kunnen worden:

  • Intelligentie
  • Neuropsychologische vaardigheden: aandacht en concentratie, geheugen, plannen en organiseren, visueel-ruimtelijke vaardigheden

Voor diagnostiek kan je in de praktijk terecht bij Inge Backx.