Jongeren – 12-18 jaar

Opgroeien als jongere kan heel wat met zich meebrengen. Soms kom je hindernissen tegen, of voel je je niet goed in je vel. Het kan ook dat anderen bezorgd zijn om jou, bijvoorbeeld je ouders, de school, of de huisarts. In dat geval kan je op gesprek gaan bij een psychotherapeut.

Jongeren kunnen in @mos terecht voor vragen, moeilijkheden of bezorgdheden rond:

  • Relaties (met leeftijdsgenoten, ouders, familieleden…)
  • School (faalangst, pesten, omgaan met leerproblemen, stress, …)
  • Emoties (angst, verdriet, kwaadheid, prikkelbaarheid, …)
  • Gedrag (terugtrekken, agressie, opstandigheid, …)
  • Ingrijpende gebeurtenissen (rouw, trauma, …)

Jongeren hebben vaak behoefte aan een eigen plek, een ruimte waar er tijd is om over wat er in hen omgaat te tekenen, te spelen of te spreken. In samenspraak met de jongere en aangepast aan de leeftijd zoeken we naar een geschikte werkvorm. Ouders worden betrokken in de begeleiding. Individuele therapie wordt meestal afgewisseld met gezinsgesprekken en/of ouderbegeleiding. Het is ook mogelijk dat we samenwerken met andere hulpverleners zoals je huisarts of de leerkracht.

Jongeren kunnen in de praktijk terecht bij Elyn Smets.