Algemeen

CM gedeeltelijke terugbetaling psychotherapie

Vanaf 1 januari 2018 krijgen ook volwassenen maximaal twaalf tegemoetkomingen voor psychotherapie. Zij krijgen tot 10 euro per sessie (max. 50 procent van het betaalde honorarium). Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting tot 15 euro per sessie (max. 75 procent van het honorarium).

Voorwaarden:

  • Lid zijn van CM
  • De therapeut sloot een overeenkomst af met CM. Je vindt deze therapeuten in deze lijst.
  • De therapie gebeurt na verwijzing door een arts, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een dienst Maatschappelijk Werk, een sociale dienst studentenvoorzieningen of een centrum algemeen welzijnswerk (CAW).
  • Het gaat om de behandeling of begeleiding van psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen.
Reacties uitgeschakeld voor CM gedeeltelijke terugbetaling psychotherapie